: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemii Katedra Chemii Biomedycznej
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Tematyka:

·         Synteza nowych związków organicznych  i  peptydów

·         Badania właściwości otrzymywanych związków pod kątem możliwości ich praktycznego zastosowania (np. właściwości spektralne, fotofizyczne, aktywność biologiczna, oddziaływania międzycząsteczkowe)

Oczekiwania:

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

·         Stopień naukowy doktora nauk chemicznych.

·         Minimum 2-letni staż pracy badawczej i sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące otrzymywania nowych związków organicznych i/lub peptydów.

·         Umiejętności związane z syntezą organiczną w tym peptydów oraz pomiarami spektrofotometrycznymi i/lub spektrofluorymetrycznymi.

·         Praktyczna znajomość metod oczyszczania związków organicznych (ze szczególnym uwzględnieniem technik chromatograficznych) oraz ich identyfikacji metodami spektroskopowymi (NMR, FTIR, MS).

·         Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem.

·         Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.

·         Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

·         Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

·         Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekana.chemia@ug.edu.pl