starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych

Centrum Matematyki
Politechnika Gdańska
  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • matematyka

Opis stanowiska

Poszukujemy osoby na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Matematyki Politechniki Gdańskiej.

ZADANIA/ ROLA W ZESPOLE
• prowadzenie zajęć z matematyki dla studentów Politechniki Gdańskiej w języku polskim,
• tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych,
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• działalność na rzecz Centrum.

WYMAGANIA PODSTAWOWE
• posiadanie tytułu zawodowego magistra nauk matematycznych lub równorzędnego,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z matematyki na uczelni,
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć na platformie e-learningowej (np. Moodle),
• biegła znajomość języka polskiego,
• samodzielność i dobra organizacja pracy,
• odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANIA DODATKOWE
• wskazana znajomość składni LaTEX,
• wskazana znajomość Matlaba,
• wskazana znajomość języka angielskiego na poziomie B2

WYMAGANE DOKUMENTY
CV,
• opis przebiegu kariery zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności
dydaktycznej,
• kserokopia dyplomu potwierdzająca posiadanie tytułu zawodowego magistra lub
równorzędnego,
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
• wyniki ankiet dotyczące oceny prowadzonych zajęć,
• spis publikacji, w tym dydaktycznych,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
[POBIERZ – https://cnm.pg.edu.pl/documents/10871/d121e991-eaf4-4d8e-a076-cd7bc8188f0d]

Załączniki