Adiunkt

Informatyki i Nowych Technologii
Wyższa Szkoła Bankowa
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Poszukujemy osoby specjalizującej się w jednym z poniższych obszarów:

Komunikacja społeczna i media

 • wymagany naukowy dr w dyscyplinie komunikacja społeczna i media lub

Nauki techniczne/Nauki o jakości i zarządzaniu

 •  wymagany tytuł naukowy dr inż. z obszarów nauki techniczne lub nauki o jakości i zarządzaniu,

Zakres obowiązków:

 • terminowe opracowanie sylabusów,
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych, skryptów, prezentacji multimedialnych i innych materiałów,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • prowadzenie konsultacji dla studentów,
 • właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej,
 • udział w egzaminach, egzaminach dyplomowych i komisyjnych,
 • prowadzenie seminariów dyplomowych i prac dyplomowych,
 • przygotowanie kursu do prowadzonego przedmiotu na platformie moodle,
 • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia
 • monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury,
 • składanie materiału bibliograficznego do biblioteki wsb,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.,
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych,
 • współpraca ze wszystkimi działami w uczelni.

Poszukiwane kompetencje:

 • tytuł naukowy doktora
 • doświadczenie dydaktyczne w reprezentowanym obszarze,
 • praktyczna znajomość MS365,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • dyspozycyjność w tygodniu i w weekendy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym,
 • ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
 • możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności,
 • szkolenia grupowe i indywidualne,
 • dofinansowanie do nauki,
 • udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • dofinansowanie do benefitów (karty MultiSport, pakiety OK system, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
 • dodatkowe dni wolne od pracy,
 • zajęcia z języka angielskiego w trakcie pracy,
 • wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wsb-gdansk.elevato.net.