Profesor Uczelni na Wydziale Społeczno Humanistycznym (obszar filologii)

hr-rekrutacja@wsb.gda.pl
Wyższa Szkoła Bankowa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Główne zadania realizowane na stanowisku:

•terminowe opracowanie sylabusów,
•przygotowywanie pomocy dydaktycznych, skryptów, prezentacji multimedialnych i innych materiałów,
•prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Filologia, właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym,
•prowadzenie konsultacji dla studentów,
•właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej,
•udział w egzaminach, egzaminach dyplomowych i komisyjnych,
•prowadzenie seminariów dyplomowych i prac dyplomowych,
•przygotowanie kursu do prowadzonego przedmiotu na platformie moodle,
•doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia
•monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury,
•składanie materiału bibliograficznego do biblioteki wsb,
•uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.,
•praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych,
•współpraca ze wszystkimi działami w uczelni.

Poszukiwane kompetencje:

•posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego z zakresu językoznawstwa,
•doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami,
•praktyczna znajomość MS365,
•znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
•dyspozycyjność w tygodniu i w weekendy.
 

 Oferujemy:

•zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym,
•ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
•możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności,
•szkolenia grupowe i indywidualne,
•dofinansowanie do nauki,
•udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
•dofinansowanie do benefitów (karty MultiSport, pakiety OK system, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
•dodatkowe dni wolne od pracy,
•wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@wsb.gda.pl