Profesor Uczelni na Wydziale Zdrowia

Wydział Zdrowia
Wyższa Szkoła Bankowa
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Wymagane posiadanie specjalizacji w jednym z poniższych zakresów:

 • dermatologia
 • medycyna estetyczna
 • alergologia
 • diabetologia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • geriatria – choroby wewnętrzne
 • chirurgia (także dziecięca i plastyczna)
 • pediatria
 • medycyna sportowa
 • patomorfologia

Główne zadania realizowane na stanowisku:

•terminowe opracowanie sylabusów,
•prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Dietetyka (m.in. Kliniczny Zarys Chorób),
•przygotowywanie pomocy dydaktycznych, skryptów, prezentacji multimedialnych i innych materiałów,
•prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym,
•prowadzenie konsultacji dla studentów,
•właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej,
•udział w egzaminach, egzaminach dyplomowych i komisyjnych,
•prowadzenie seminariów dyplomowych i prac dyplomowych,
•przygotowanie kursu do prowadzonego przedmiotu na platformie moodle,
•doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia
•monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury,
•składanie materiału bibliograficznego do biblioteki wsb,
•uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.,
•praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych,
•współpraca ze wszystkimi działami w uczelni.

Poszukiwane kompetencje:

•co najmniej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych,
•praktyczna znajomość MS365,
•znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
•dyspozycyjność w tygodniu i w weekendy.
 

Oferujemy:

•zatrudnienie na stanowisku badawczo-dydaktycznym,
•ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
•możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności,
•szkolenia grupowe i indywidualne,
•dofinansowanie do nauki,
•udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
•dofinansowanie do benefitów (karty MultiSport, pakiety OK system, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
•dodatkowe dni wolne od pracy,
•wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne.