Profesor Uczelni na Wydziale Zdrowia

Wydział Zdrowia
Wyższa Szkoła Bankowa
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Wymagane posiadanie specjalizacji w jednym z poniższych zakresów:

 • dermatologia
 • medycyna estetyczna
 • alergologia
 • diabetologia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • geriatria – choroby wewnętrzne
 • chirurgia (także dziecięca i plastyczna)
 • pediatria
 • medycyna sportowa
 • patomorfologia

Zakres obowiązków

 • terminowe opracowanie sylabusów,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Dietetyka (m.in. Kliniczny Zarys Chorób),
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych, skryptów, prezentacji multimedialnych i innych materiałów,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym,
 • prowadzenie konsultacji dla studentów,
 • właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej,
 • udział w egzaminach, egzaminach dyplomowych i komisyjnych,
 • prowadzenie seminariów dyplomowych i prac dyplomowych,
 • przygotowanie kursu do prowadzonego przedmiotu na platformie moodle,
 • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia
 • monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury,
 • składanie materiału bibliograficznego do biblioteki wsb,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.,
 • praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych,
 • współpraca ze wszystkimi działami w uczelni.

Poszukiwane kompetencje:

 • co najmniej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych,
 • praktyczna znajomość MS365,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na stanowisku badawczo-dydaktycznym,
 • ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
 • możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności,
 • szkolenia grupowe i indywidualne,
 • dofinansowanie do nauki,
 • udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • dofinansowanie do benefitów (karty MultiSport, pakiety OK system, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
 • dodatkowe dni wolne od pracy,
 • zajęcia z języka angielskiego w trakcie pracy,
 • wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wsb-gdansk.elevato.net.