Kierownik Studium WF

Wydział Zdrowia
Wyższa Szkoła Bankowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Główne zadania realizowane na stanowisku:
•organizowanie zajęć wychowania fizycznego na Uczelni w systemie stacjonarnym oraz on-line,
monitorowanie ich realizacji oraz jakości,
•dobór i ocena kadry prowadzącej zajęcia wychowania fizycznego,
•dobór metod prowadzenia zajęć i form oceny efektów uczenia się,
•inicjatywa i koordynacja prac w zakresie programów i efektów kształcenia z wychowania fizycznego,
•prowadzenie sekcji dyscyplin sportowych wraz z przygotowaniem studentów do startu w zawodach,
•koordynowanie wynajmu obiektów sportowych na potrzeby realizowania zajęć wychowania fizycznego,
•nadzór nad realizacją budżetu Studium Wychowania Fizycznego,
•inicjowanie działań promujących uprawianie sportu wśród studentów i pracowników,
•prowadzenie Uczelnianego Klubu Akademickiego Związku Sportowego,
•współpraca z Samorządem Studenckim,
•rozpatrywanie spraw studenckich w zakresie działalności Studium Wychowania Fizycznego.

Poszukiwane kompetencje:
•wykształcenie wyższe magisterskie,
•kompetencje merytoryczne i metodyczne w zakresie organizacji i realizacji zajęć wychowania fizycznego,
•co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia zajęć WF oraz
imprez sportowych,
•umiejętność planowania, organizacji i prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć i
imprez sportowych,
•znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie,
•znajomość Pakietu MS Office,
mile widziane Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Sporcie.

Oferujemy
•zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym ,
•ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
•możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności,
•szkolenia grupowe i indywidualne,
•dofinansowanie do nauki,
•udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
•dofinansowanie do benefitów (karty
MultiSport , pakiety OK system, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
•dodatkowe dni wolne od pracy,
•wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wsb-gdansk.elevato.net.