1 asystent

Mechaniczno-Elektryczny
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.    Zadeklarują chęć zatrudnienia na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

2.    Posiadają tytuł magistra inżyniera lub stopień naukowy w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub w starych dyscyplinach, obowiązujących przed wejściem aktualnej ustawy, przypisanych do ww. dyscypliny, w tym w szczególności informatyka.

3.    Posiadają doświadczenie dydaktyczne.

4.    Posiadają umiejętność programowania aplikacji komputerowych (znajomość: SQL, HTML, CSS, PHP, Java, C#, C++, Python, XML, ASP.NET, Matlab, Joomla, WordPress, Drupal, UML).

5.    Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia praktycznego zdobytego poza systemem szkolnictwa wyższego.

6.    Znają język angielski w stopniu bardzo dobrym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.bielska@amw.gdynia.pl