1 asystent

Wydział Elektryczny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Elektroniki Morskiej na Wydziale Elektrycznym
DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

 UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W GRUPIE PRACOWNIKÓW NAUKOWO – DYDAKTYCZNYCH

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 15.11.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 16.12.2021

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 07.01.2022

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie w Katedrze Elektroniki Morskiej na  Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

– zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

– dyplom magistra inżyniera uzyskany na kierunku Elektronika i Telekomunikacja

WYMAGANE DOKUMENTY:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UMG,

– życiorys,

– kwestionariusz osobowy,

– odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,

– oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w UMG, jako podstawowym miejscu pracy,

– w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

DODATKOWE INFORMACJE:

– w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego UMG w Gdyni, ul. Morska 83-87,  p. C-257 tel. (58) 55 86 681.

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy(link is external)(link is external)(link is external).

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na d.bezpalska@we.umg.edu.pl