2 stanowiska profesora uczelni

Wydział Zdrowia
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Miejsce: Gdynia
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w Dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu:    w dyscyplinie nauk o zdrowiu

Oczekiwania:

– stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
– osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie nauk o zdrowiu,
– wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Zakres realizowanych zadań:

– prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej, działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

– podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB, życiorys, kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
wykaz osiągnięć w sferze nauki,
– informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.