Adiunkt

praca@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w
Dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej psychologia.

 

Oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
 • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
 • życiorys,
 • kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
 • wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią
 •  
 • Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl
 • Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.