adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Miejsce: Gdynia
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

 UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ADIUNKTA

W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO -DYDAKTYCZNYCH 

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA LUB INFORMATYKA

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 26.01.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 10.09.2022

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU:  15.09.2022

TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.10.2022

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–    zatrudnienie w Katedrze Systemów Informacyjnych, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości  Uniwersytet Morski
     w Gdyni,

–    prowadzenie zajęć dydaktycznych(wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne),

– prowadzenie badań naukowych w następujących obszarach: zastosowania informatyki, algorytmika,
     rozwiązywanie trudnych problemów kombinatorycznych, wspomaganie decyzji, sztuczna inteligencja,

–     zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić  podstawowe miejsce
      pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–    dyplom doktora  uzyskany w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka
     lub w ramach  innej dyscypliny wraz z potwierdzeniem dorobku związanego z informatyką lub jej
     zastosowaniem w praktyce,

–    predyspozycje do pracy dydaktycznej,

–  wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem dydaktyki w takich zakresach, jak np.: technologie
     mobilne i internetowe lub inżynieria oprogramowania i projektowania systemów informatycznych,     
     systemy rozproszone, systemy wspomagania decyzji,

–    wykaz osiągnięć naukowych,

–    oświadczenia wraz z wykazem doświadczenia dydaktycznego i/lub praktycznego.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

–    umiejętność pracy zespołowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

–   podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

–   CV,

–   kserokopia posiadanych dyplomów,

–   oświadczenia wraz z wykazem doświadczenia dydaktycznego i/lub praktycznego,

– w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co 
     najmniej B1

 

DODATKOWE INFORMACJE:

– w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, ul. Morska 81-87,
 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuro@wznj.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.