asystent dydaktyczny – 1 etat

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Miejsce: Gdynia
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

 UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH 

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 28.03.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15.08.2023

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 31.08.2023

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–        zatrudnienie w Katedrze Systemów Informacyjnych Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

–   zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić
        podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–        dyplom magistra  uzyskany na kierunku informatyka lub  biznes elektroniczny,

–        znajomość problematyki dot. technologii mobilnych, internetowych i informacyjnych,  
   umiejętność projektowania  i programowania aplikacji mobilnych, znajomość języków  
   programowania,

–       znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

–       predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

–      podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

–      CV,

–      kserokopia posiadanych dyplomów,

–      ewentualnie wykaz osiągnięć naukowych.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

–   w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.
Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości,

ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuro@wznj.umg.edu.pl