asystent dydaktyczny – 1 etat

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

 UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH 

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 22.09.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 22.10.2022

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 24.10.2022

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–        zatrudnienie w Katedrze Systemów Informacyjnych Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

–   zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić
        podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–        dyplom magistra  uzyskany na kierunku informatyka lub  biznes elektroniczny,

–        znajomość problematyki dot. technologii mobilnych, internetowych i informacyjnych,  
   umiejętność projektowania  i programowania aplikacji mobilnych, znajomość języków  
   programowania,

–       znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

–       predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

–      podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

–      CV,

–      kserokopia posiadanych dyplomów,

–      ewentualnie wykaz osiągnięć naukowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

–   w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.
Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości,

ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuro@wznj.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych  kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.jazdzewska@wznj.umg.edu.pl