Asystent – stanowisko dydaktyczne

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, KATEDRA FIZYKI

MIASTO: GDYNIA

STANOWISKO: ASYSTENT DYDAKTYCZNY                                     

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Mechaniczna, Nauki o Ziemi i Środowisku     

DATA OGŁOSZENIA: 15.07.2021 r.                                                                                

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.08.2021 r., godz. 1400                                                       

LINK DO STRONY: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy(link is external)

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka, asystent, pomiary fizyczne, środowisko morskie

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w Katedrze Fizyki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy,
 • prowadzenie badań w obszarze fizyki wód morskich wpisujących się w dyscypliny inżynierii mechanicznej lub nauk o Ziemi i środowisku,

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • studia magisterskie w zakresie fizyki, oceanografii fizycznej oraz kierunki pokrewne, do zatrudnienia wymagany tytuł magistra,
 • biegła znajomość języka angielskiego i polskiego,
 • dyspozycyjność, gotowość do udziału w badaniach terenowych i rejsach badawczych,
 • determinacja do napisania pracy doktorskiej,
 • umiejętność programowania w środowisku Matlab / Fortran / C++ będzie dodatkowym atutem,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
 • CV,
 • kserokopia posiadanych dyplomów i certyfikatów językowych, 

ADRES KORESPONDENCYJNY: Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Fizyki

                                                       ul. Morska 81-87, pok. C118    81-225 Gdynia 

                                                       tel.: (48-58) 55 86 563 e-mail: h.toczek@wm.umg.edu.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport,

Prosimy o umieszczenie na przesyłanych dokumentach klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych).

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na h.toczek@wm.umg.edu.pl