Asystent w grupie badawczo -dydaktycznej

Wydział Nawigacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO  ASYSTENTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 01.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.09.2022 do 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 09.09.2022

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–        zatrudnienie w Katedrze Transportu i Logistyki na  Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

–        zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–        dyplom magistra inżyniera lub magistra,

–        znajomość języka angielskiego,

–        biegła znajomość obsługi pakietu aplikacji biurowych (MS Office),

–        wiedza z zakresu zagadnień dotyczących transportu oraz logistyki.

WYMAGANE DOKUMENTY:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;

–        CV;

–        kserokopia posiadanych dyplomów.

DODATKOWE INFORMACJE:

–        w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Transportu i Logistyki

ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

(tel. 58 69 01 838)

e-mail: ktil@wn.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: FACULTY OF NAVIGATION GDYNIA MARITIME UNIVERSITY

CITY: GDYNIA

POSITION: ASSISTANT

DISCIPLINE: CIVIL ENGINEERING AND TRANSPORT

POSTED: 01.07.2022

EXPIRES: 07.09.2022, 2PM

WEBSITE: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEY WORDS: TRANSPORT, INTELIGENT TRANSPORT SYSTEMS, TRANSPORT LOGISTIC

DESCRIPTION:

The research assistant candidate should have:

–        possession of a diploma, M.Sc.,

–        English – very good knowledge,

–        proficiency in the use of office applications (MS Office),

–        knowledge of the technical issues of transport and logistics.

Applying candidates are asked to prepare:

–        applications for employment for the Gdynia Maritime University,

–        photocopies of diplomas, certificates confirming additional qualifications of the candidate,

–        CV,

–        personal questionnaire.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ktil@wn.umg.edu.pl