Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Matematyki UMG

Wydział Nawigacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Miejsce: Gdynia
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • matematyka

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ASYSTENTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 05.01.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.02.2023 do godz. 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 17.02.2023

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–        zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–        wykształcenie wyższe na kierunku Matematyka (poziom magister),

–        znajomość języka angielskiego,

–        umiejętność obsługi podstawowych programów i aplikacji komputerowych, w tym aplikacje i usługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Teams,

–        znajomość podstaw programowania,

–        doświadczenie w pracy dydaktycznej będzie dodatkowym atutem,

–        doświadczenie w pracy naukowej i posiadanie dorobku naukowego i publikacyjnego będzie dodatkowym atutem.

WYMAGANE DOKUMENTY:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;

–        CV;

–        kserokopia posiadanych dyplomów,

–        kserokopia posiadanych certyfikatów.

DODATKOWE INFORMACJE:

–        w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. +48 58 55 86 233, e-mail: km@wn.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: GDYNIA MARITIME UNIVERSITY

CITY: GDYNIA, POLAND

POSITION: ASSISTANT IN THE GROUP OF RESEARCH AND TEACHING EMPLOYEES

DISCIPLINE: CIVIL ENGINEERING AND TRANSPORT

POSTED: 05.01.2023

EXPIRES: 13.02.2023, 2:00 PM

WEBSITE: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEY WORDS: Mathematics, Civil Engineering and Transport, Computer programming.

DESCRIPTION (field, expectations, comments)

THE RESEARCH ASSISTANT CANDIDATE SHOULD HAVE:

–        higher education in Mathematics (master’s level),

–        knowledge of English,

–        practical knowledge of basic computer programs and applications, including Microsoft Office applications and services: Word, Excel, PowerPoint, Teams,

–        knowledge of the basics of programming,

–        experience in lecturing will be an additional advantage,

–        experience in scientific work and having scientific and publishing achievements will be an additional advantage.

 

APPLYING CANDIDATES ARE ASKED TO PREPARE:

–        an application for employment addressed to the Rector of Gdynia Maritime University;

–        CV;

–        photocopy of the diplomas held;

–        photocopy of certificates.

Załączniki