Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nawigacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO  ASYSTENTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 07.01.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.02.2022 do godz. 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 08.02.2022

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–        zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

–        Zatrudnienie w Zakładzie Geodezji i Oceanografii

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–          posiadanie dyplomu magistra w geodezji i kartografii lub transporcie lub geografii lub oceanografii lub informatyce lub kierunkach pokrewnych ,

–          predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej w obszarze Systemów Informacji Przestrzennej (SIP), GNSS oraz geodezji.

–          znajomość języka angielskiego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;

–        CV;

–        kserokopia posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata

–        kwestionariusz osobowy

–        aktualny dorobek naukowy kandydata

 

DODATKOWE INFORMACJE:

–        w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni

Biuro Dziekana Wydziału Nawigacyjnego

Al. Jana Pawła II 3

81-345 Gdynia

(tel. 58 55-86-134 )   

 

Szczegółowych informacji udziela prof. Cezary Specht, c.specht@wn.umg.edu.pl

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: Gdynia Maritime University/Faculty of Navigation

CITY: Gdynia

POSITION: Assistant

DISCIPLINE: Civil Engineering and Transport, Geospatial and Environmental Sciences, Information Technology

POSTED: 07.01.2022

EXPIRES: 07.02.2022 UNTIL 2 PM

DECISION: 08.02.2022

WEBSITE  http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

 KEY WORDS: spatial information systems, geodesy, cartography, geography, oceanography, computer science.

 DESCRIPTION: (field, expectations, comments): the candidate is required to:

– have a M.Sc. diploma in the field of geodesy and cartography, geography, oceanography or IT, or in related directions

– predisposition to teaching and research in the area of Spatial Information Systems (SIP), GNSS and geodesy,

– the use of the English language.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na c.specht@wn.umg.edu.pl