Asystent w Katedrze Eksploatacji Statku

Wydział Nawigacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO  ASYSTENTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW  BADAWCZO – DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 08.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.08.2021 do godz. 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 09.08.2021

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–        zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

– wykształcenie wyższe techniczne w zakresie transportu morskiego i programowania komputerowego

– certyfikat operatora systemów dynamicznego pozycjonowania,

– certyfikat przeszkolenia w zakresie dydaktyki dla instruktora,
– doświadczenie w opracowaniu programów statecznościowych dla statków i jachtów,

– doświadczenie w zarządzaniu operacjami pokładowymi na jednostkach offshorowych,

– biegła znajomość języka angielskiego,

WYMAGANE DOKUMENTY:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

–        CV,

–        kserokopia posiadanych dyplomów.

DODATKOWE INFORMACJE:

–        w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Eksploatacji Statku, Al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, tel. 58 558 61 58

e- mail : kes@wn.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kes@wn.umg.edu.pl