asystent w Zakładzie Telekomunikacji Morskiej na Wydziale Elektrycznym

Elektryczny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

FORMULARZ OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Morski w Gdyni – Wydział Elektryczny

MIASTO: Gdynia

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja, Informatyka

DATA OGŁOSZENIA: 02.06.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.09.2021 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15.09.2021 r.

LINK DO STRONY: www.we.umg.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: telekomunikacja, informatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

            Poszukujemy Kandydata do pracy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Telekomunikacji Morskiej ze stopniem naukowym doktora, absolwenta wyższej uczelni kierunku związanego z telekomunikacją bądź informatyką. Preferowane będą osoby ze stażem naukowym i dydaktycznym z zakresu telekomunikacji lub informatyki. Wymagane jest przedstawienie dorobku naukowego, publikacji, uzyskanych patentów, wyróżnień i nagród.

           W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym
w ustawie 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Statucie UMG.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.    podanie do JM Rektora,

2.    życiorys,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.    odpis dyplomu doktora nauk technicznych,

5.    aktualny dorobek naukowy,

6.    oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w UMG, jako podstawowym miejscu pracy,

7.    w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

 

 

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego UMG w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256 A, C-257 tel. (58) 55 86 681

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na d.bezpalska@we.umg.edu.pl