1 asystent

Wydział Zdrowia
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Miejsce: Gdynia
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi doświadczenie zawodowe w
Dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 

praktyków zawodu w obszarze dietetyki

Oczekiwania:

stopień zawodowy magistra,
wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
Zakres realizowanych zadań:

prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.
Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
życiorys,
informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,
Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni”

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.