3 stanowiska asystenta dydaktycznego

Wydział Zdrowia
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat, Freelance

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni,
nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w Dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu:   w dyscyplinie nauk o zdrowiu

Oczekiwania:

– stopień zawodowy magistra, osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie nauk o zdrowiu,
wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zakres realizowanych zadań:

– prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB,
życiorys, kopia dyplomu/ów, informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@wsaib.pl