PSYCHOLOG

praca@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Miejsce: Gdynia
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni, nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej psychologia.

 

Oczekiwania:

➡ stopień  zawodowy magistra,
➡wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
➡gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

➡podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB, życiorys,
➡kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
➡wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,
➡informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią.

📧 Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.