Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Telekomunikacji Morskiej na Wydziale Elektrycznym

Elektryczny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

FORMULARZ OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Morski w Gdyni – Wydział Elektryczny

MIASTO: Gdynia

STANOWISKO: Asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja, Informatyka lub Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

DATA OGŁOSZENIA: 31.05.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.09.2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 09.09.2022 r.

LINK DO STRONY: https://bip.umg.edu.pl/praca/13012

SŁOWA KLUCZOWE: telekomunikacja, informatyka, elektronika

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

            Poszukujemy Kandydata do pracy na stanowisku asystenta w Zakładzie Telekomunikacji Morskiej z tytułem zawodowym magistra inżyniera, absolwenta wyższej uczelni kierunku związanego z elektroniką, telekomunikacją bądź informatyką.

           W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym
w ustawie 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Statucie UMG.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.    podanie do JM Rektora,

2.    życiorys,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.    odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

5.    oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w UMG, jako podstawowym miejscu pracy,

6.    w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

 

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego UMG w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256 A, C-257 tel. (58) 55 86 681

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na d.bezpalska@we.umg.edu.pl