nauczyciel akademicki

praca@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój,
Rektor Uczelni E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ogłasza konkurs na stanowiska nauczyciela akademickiego.

Oczekiwania:

-stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse,
-wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
-gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.
Wykaz dokumentacji aplikacyjnej:

podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB
życiorys, kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych, informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią.

Aplikacje proszę przesłać na adres praca@wsaib.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WSAiB w Gdyni. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@wsaib.pl