Profesor uczelni

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

INSTYTUCJA: Uniwersytet Morski w Gdyni – Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Techniki

MIASTO: Gdynia

STANOWISKO: profesor UMG

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA: 01.02.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 01.07.2022 r. godz. 12.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 07.07.2022 r.

LINK DO STRONY:https://bip.umg.edu.pl/praca/12405     umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria mechaniczna, profesor, badania naukowe, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w Katedrze Podstaw Techniki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, które będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • posiadany dyplom doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna” lub złoży oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna”;
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w zakresie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych;
 • posiada doświadczenie w pracy naukowej związanej z gospodarką morską;
 • posiada znaczący i aktualny dorobek naukowy;
 • posiada predyspozycje do pracy naukowej w zakresie prac badawczych prowadzonych przez Katedrę;
 • prowadził zajęcia dydaktyczne w zakresie wytrzymałości materiałów i podstaw konstrukcji maszyn.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna” lub pokrewnej z oświadczeniem o prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie „inżynieria mechaniczna”;
 • dorobek naukowy z ostatnich 10 lat;
 • kserokopie posiadanych dyplomów i certyfikatów językowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

ADRES KORESPONDENCYJNY

Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Podstaw Techniki

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

pok. A208, tel.: (48-58) 55 86 331

e-mail: kpt@wm.umg.edu.pl  

 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpt@wm.umg.edu.pl