profesor uczelni

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

 UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI

W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNO-BADAWCZYCH

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 22.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 10.09.2022

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 15.09.2022

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–     zatrudnienie Katedrze Systemów Informacyjnych Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości
      Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

–  zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić
      podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–   dyplom doktora  habilitowanego uzyskany na kierunkach związanych z dyscypliną  informatyka lub   
     równoważny,

–   znajomość problematyki dot. technologii informatycznych,

–   znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

–    predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

– podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

– CV,

– kserokopia posiadanych dyplomów,

– wykaz osiągnięć naukowych.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

– w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuro@wznj.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych  kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję
o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.jazdzewska@wznj.umg.edu.pl