Profesor Uczelni w Katedrze Transportu i Logistyki

Wydział Nawigacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 12.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2021

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 10.09.2021

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–        zatrudnienie w Katedrze Transportu i Logistyki na  Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

–        zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–        tytuł profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,

–        doświadczenie w pracy dydaktycznej,

–        znajomość języka angielskiego,

–        wiedza oraz aktualny dorobek z zakresu zagadnień dotyczących transportu oraz logistyki.

WYMAGANE DOKUMENTY:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

–        CV,

–        kserokopia posiadanych dyplomów,

–        kwestionariusz osobowy.

DODATKOWE INFORMACJE:

–        w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wydział Nawigacyjny

Katedra Transportu i Logistyki

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

(tel. 58 69 01 838)

e-mail: ktil@wn.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ktil@wn.umg.edu.pl