Profesor uczelni

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

 UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

 

ogłasza konkurs

 

NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI

W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH 

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 08.04.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 07.05.2021, godz. 15.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 28.05.2021

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–     zatrudnienie w Katedrze Zarządzania i Ekonomii Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości
     Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

–  zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić
     podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

– dyplom doktora habilitowanego uzyskany w dyscyplinie związanej z naukami o zarządzaniu
    i jakości lub informatyką lub statystyką,

– znajomość problematyki dotyczącej: metod ilościowych, statystyki matematycznej, statystyki 
    opisowej, oprogramowania do analiz statycznych STATISTICA/STATA/SPSS,

   – znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

–   predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

–   podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

–   CV,

–   kserokopia posiadanych dyplomów,

–  wykaz osiągnięć naukowych.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

–  w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuro@wznj.umg.edu.pl

Prosimy o umieszczenie na przesyłanych dokumentach klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych).

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.jazdzewska@wznj.umg.edu.pl