adiunkt

Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska:
1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 85, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej
z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku adiunkta,
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1.01.2022,
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Techniki Cieplnej, umowa o pracę pełen etat,
4) okres zatrudnienia: od 1.01.2022 do 31.12.2022 (z możliwością przedłużenia do 31.12.2023).
Zadania (opis zadań w punktach):
1) dobór metodologii analizy w pełnym cyklu życia (LCA) dla procesu fitoremediacji i produkcji biopaliw
2) opracowywanie danych wejściowych do analizy termo-ekologicznej oraz analizy w pełnym cyklu życia
(LCA) procesu fitoremediacji i produkcji biopaliw
3) wykonanie analizy termo-ekologicznej oraz elementów analizy w pełnym cyklu życia (LCA) procesu
fitoremediacji i produkcji biopaliw
4) przygotowywanie publikacji naukowych
5) przygotowywanie raportów projektu
Wymagania:
1) Ukończone studia wyższe (magisterskie) o kierunku energetyka lub pokrewnym
2) Doktorat w zakresie analizy systemowej układów energetycznych (nadany w Polsce lub uznawany za 
równorzędny polskiemu na bazie umów międzynarodowych lub procedury nostryfikacyjnej)
3) Liczba publikacji notowanych w bazie Scopus nie mniejsza niż 10
4) Liczba cytowań według bazy Scopus nie mniejsza niż 100
5) Współautorstwo co najmniej 5 publikacji z zakresu analizy systemowej lub kosztu termo-ekologicznego
opublikowanych w czasopismach notowanych w bazie Scopus
6) Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona doświadczeniem w pracy w międzynarodowych
zespołach badawczych lub doświadczeniem w prowadzeniu akademickich zajęć dydaktycznych w języku
angielskim

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na andrzej.szlek@polsl.pl