Adiunkt badawczy

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

OPIS STANOWISKA

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 85, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej
z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku adiunkta,
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1.10.2021 r.,
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Techniki Cieplnej, umowa o pracę na pełen etat,
4) okres zatrudnienia: od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r. (z możliwością przedłużenia do 30.09.2023 r.),
5) zatrudnienie w ramach projektu „A global approach for recovery of arable land through improved
phytoremediation coupled with advanced liquid biofuel production and climate friendly copper smelting
proces”

ZADANIA

1) analiza egzergetyczna i LCA instalacji konwersji biomasy na produkty użyteczne
2) przygotowywanie publikacji naukowych
3) opracowywanie danych i przygotowywanie raportów projektu

WYMAGANIA

1) Ukończone studia wyższe o kierunku energetyka lub pokrewnym
2) Doktorat w zakresie analizy egzergetycznej układów wykorzystujących biomasę
3) Liczba publikacji notowanych w bazie WoS nie mniejsza niż 15
4) Liczba cytowań według WoS nie mniejsza niż 300
5) Odbyty staż zagraniczny, poza krajem ukończenia studiów wyższych, minimum 6 miesięcy
6) Co najmniej 5 publikacji z zakresu analizy egzergetycznej i cyklu życia opublikowanych w czasopismach
notowanych w WoS
7) Biegła znajomość angielskiego potwierdzona doświadczeniem w pracy w międzynarodowych zespołach
badawczych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na RIE@polsl.pl