doktorant – stypendysta

Bioengineering
Rice University
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 2800 USD
  • Dziedzina nauki: inżynieria biomedyczna

Wydział Bioinżynierii na Rice ogłasza nabór na doktorantów w dziedzinach bioinżynierii, biologii syntetycznej, obrazowania, biomateriałów, i neuroinżynierii. Rice University jest jednym z dziesięciu najlepszych wydziałów bioinżynierii w USA wg. rankingu US News. Absolwenci Rice Bioengineering założyli firmy biotechnologiczne (np. ostatnio Volumetric Biotechnologies), są dyrektorami wydziałów, i opublikowali w topowych czasopismach naukowych jak np. Science. Doktoranci są przyjmowani na wydział po czym mają wybór pomiędzy poszczególnymi laboratoriami. Rekrutacja jest przeprowadzona co roku i ma średnio od 15-30 miejsc na całym wydziale.

Więcej informacji nt. programu doktorskiego: https://bioengineering.rice.edu/academics/phd-program

Proszę zwrócić uwagę, że wymagany jest test TOEFL albo IELTS, i listy rekomendacji od 3 mentorów; Data wygaśnięcia rekrutacji jest 15 Grudnia 2021. Aplikacja jest możliwa po skończeniu licencjatu, co oznacza, że magisterium nie jest wymagane. chociaż może być pmocne. Większość przyjmowanych ma publikacje w czasopismach naukowych i doświadczenie laboratoryjne. Wszystkim pozycjom jest przyznawane stypendium w wys. 33,500 USD rocznie które wystarcza na godne życie, i zagwarantowaną opiekę medyczną. Rice University jest położony w Houston nad zatoką meksykańską, i ma ciepłą temperaturę przez cały rok. 

Więcej informacji o wydziale:

https://bioengineering.rice.edu/

Link do aplikacji:

https://gradadmissions.rice.edu/apply/?sr=79d7d5ec-e562-4a8e-8206-565d93f7be44

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę gradadmissions.rice.edu.