instruktor

Wydział Nauk Medycznych
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, za zgodą Rektora,ogłasza konkurs na stanowisko

Instruktora w grupie pracowników dydaktycznych na kierunku Położnictwo (dwa etaty)