Instruktor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Miejsce: Bielsko-Biała
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Zdrowiu
MIEJSCOWOĆ: Bielsko-Biała
STANOWISKO: instruktor dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu
DATA OGŁOSZENIA: 01.08.2023r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2023r.
LINK DO STRONY: wnoz.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: ratownictwo medyczne, kwalifikowana pierwsza pomoc, medycyna ratunkowa.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego
 • Tytuł zawodowy magistra zdrowia publicznego
 • 3-letni okres zatrudnienia w Pogotowiu Ratunkowym lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • Udokumentowane doskonalenie zawodowe w postaci udziału w szkoleniach, seminariach, kursach, warsztatach w zakresie ratownictwa medycznego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajeć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Jego Magnificencji Rektora ATH
 • Życiorys
 • Kopie dyplomów
 • Dokumenty potwierdzające ukończone kursy i szkolenia
 • Oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej

Załączniki