Instruktor stanowisko dydaktyczne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Stanowisko Instruktora (dydaktycznego) związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z obszaru kultury fizycznej oraz działalnością organizacyjną na rzecz AWF Wrocław.

Nasze wymagania

 • Co najmniej tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego.
 • Uprawnienia instruktorskie lub trenerskie z: - gier zespołowych (piłka siatkowa, piłka koszykowa, unihokej), - wspinaczka, - sportów walki, - kolarstwa, - sporty rakietowe (badminton, squash, tenis, tenis stołowy).
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie.
 • Wysoka sprawność fizyczna.
 • Pożądana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Znajomość programów Microsoft Office, platformy Teams, umiejętność profesjonalnego wykorzystywania zasobów internetowych w celu podwyższenia poziomu i jakości pracy dydaktycznej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami z obszaru kultury fizycznej.
 • Działalność organizacyjna na rzecz AWF Wrocław.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie udziału w konkursie.
 • Życiorys.
 • Zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych.
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, praktykę zawodową oraz dorobek publikacyjny.
 • Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Deklaracja wskazująca Akademię Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Dane osobowe osoby zainteresowanej będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 17) lub przesłać na adres kadry@awf.wroc.pl do dnia 29.09.2023 r.