Instruktor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs
na stanowisko instruktora 3 etaty w:
Zakładzie Dydaktyki w Położnictwie II Katedry Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1. Opis zadań na stanowisku:
1) kształcenie i wychowywanie studentów poprzez prowadzenie zajęć teoretycznych
i praktycznych;
2) realizacja efektów uczenia się z zakresu przedmiotów realizowanych w ramach Zakładu;
3) opracowywanie przewodników dydaktycznych dla realizowanych przedmiotów, przygotowywanie pytań do kolokwiów i egzaminów, przeprowadzanie egzaminów teoretycznych i praktycznych;
4) uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uczelni;
5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
6) inne, wnikające z profilu i charakteru jednostki.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra położnictwa, czynne prawo wykonywania zawodu położnej
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku położnej
 • znajomość języków obcych nowożytnych –angielski na poziomie C1
 • obsługa pakietu biurowego Microsoft Office, obsługa poczty e-mail, platform do zdalnego nauczania

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów poprzez prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych
 • realizacja efektów uczenia się z zakresu przedmiotów realizowanych w ramach Zakładu
 • opracowywanie przewodników dydaktycznych dla realizowanych przedmiotów, przygotowywanie pytań do kolokwiów i egzaminów, przeprowadzanie egzaminów teoretycznych i praktycznych
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uczelni
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • inne, wnikające z profilu i charakteru jednostki

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych
 • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu
 • oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie, deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki