Instruktor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko instruktora 1 etat w Zakładzie Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie Katedry Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1. Opis zadań na stanowisku:

1) prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującym harmonogramem zleconych zajęć, opracowywanie dokumentacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w oparciu o obowiązujące efekty kształcenia, indywidualne plany zajęć, przygotowywanie kart egzaminacyjnych;
2) prowadzenie konsultacji i dyżurów dla studentów zgodnie z przygotowanym planem;
3) udział w przygotowywaniu i organizowaniu zaliczeń i egzaminów przewidzianych w toku kształcenia, udział w egzaminie dyplomowym;
4) współpraca z kierownikiem przedmiotu w zakresie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych;
5) współpraca z Kierownikiem Zakładu przy zadaniach realizowanych w jednostce.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • doświadczenie w zawodzie pielęgniarki min. 2 lata;
 • znajomość języków obcych nowożytnych –angielski na poziomie B1;
 • obsługa Microsoft Office.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującym harmonogramem zleconych zajęć, opracowywanie dokumentacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w oparciu o obowiązujące efekty kształcenia, indywidualne plany zajęć, przygotowywanie kart egzaminacyjnych
 • prowadzenie konsultacji i dyżurów dla studentów zgodnie z przygotowanym planem;
 • udział w przygotowywaniu i organizowaniu zaliczeń i egzaminów przewidzianych w toku kształcenia, udział w egzaminie dyplomowym;
 • współpraca z kierownikiem przedmiotu w zakresie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych;
 • współpraca z Kierownikiem Zakładu przy zadaniach realizowanych w jednostce.

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;;
 • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności;
 • oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie, deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania.

Załączniki