Instruktor stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Jelenia Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

REKTOR
Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na stanowisko instruktora (1 etat)
w Katedrze Nauk Medycznych
Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne, nauki o zdrowiu

SŁOWA KLUCZOWE: Podstawy pielęgniarstwa, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej tytułu magistra pielęgniarstwa.
 • Posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki.
 • Doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach ochrony zdrowia zgodne z w/w dyscypliną. Przewidywane prowadzenie ćwiczeń w ramach Podstaw pielęgniarstwa i zajęć praktycznych z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego.

Mile widziane

 • Preferowani będą kandydaci deklarujący Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy..

Zakres obowiązków

 • Praca jako nauczyciel akademicki.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektor KANS w Jeleniej Górze.
 • CV.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 • Kopia Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w placówkach ochrony zdrowia (świadectwa pracy, certyfikaty, specjalizacje, kursy).