Instruktor stanowisko dydaktyczne

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • Miejsce: Jarosław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa oraz prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ratownika medycznego,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego,
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami kierunku ratownictwo medyczne, w tym zajęć laboratoryjnych z zakresu podstawowych zabiegów medycznych;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych,
 • aktywne uczestniczenie w pracach naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Zakładu;

Oferujemy

 • pracę w zgranym, dynamicznym zespole,
 • możliwość pracy naukowej,
 • możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji za prace twórcze tj. realizację grantów zewnętrznych oraz wewnętrznych mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko instruktora w grupie pracowników dydaktycznych
 • Deklaracja przystąpienia do konkursu
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula zgody informacyjna dla kandydatów do pracy
 • Oświadczenie o niekaralności

Załączniki