Instruktor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Miejsce: Legnica
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) na kierunku Fizjoterapia m. in. z modułów: terapia manualna, fizjoterapia w chorobach wewnętrznych, metody specjalne w fizjoterapii, fizjoterapia w reumatologii.
W przypadku posiadania tytułu naukowego co najmniej doktora (w dziedzinie nauk medycznych, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej) istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra w zakresie fizjoterapii
 • aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • szkolenia w zakresie metod specjalnych w fizjoterapii

Mile widziane

 • doświadczenie dydaktyczne
 • kurs terapii manualnej

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) na kierunku Fizjoterapia m. in. z modułów: terapia manualna, fizjoterapia w chorobach wewnętrznych, metody specjalne w fizjoterapii, fizjoterapia w reumatologii.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa o zatrudnienie na stanowisku instruktora w grupie nauczycieli akademickich - dydaktycznych
 • życiorys zawodowy (CV)
 • dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra w zakresie fizjoterapii
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 • kopie świadectw pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty z dopiskiem na kopercie „WZ konkurs = instruktor - dydaktyczny”) należy przesłać na adres: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału budynek A pokój 341, do 30.06.2024