Instruktor stanowisko dydaktyczne

Ośrodek Wychowania Fizycznego
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko instruktora w Ośrodku Wychowania Fizycznego

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra – ukończony kierunek wychowanie fizyczne,
 • posiadanie specjalizacji trenerskiej z pływania,
 • posiadanie specjalizacji instruktorskiej z tenisa ziemnego, tenisa stołowego, narciarstwa, snowboardu,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego na poziomie szkoły wyższej (staż minimum 1 rok)

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie posiadanie specjalizacji instruktorskiej z piłki siatkowej, ćwiczeń siłowych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Zakres obowiązków

 • realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych, związanych z działalnością dydaktyczną i organizacyjną jednostki,
 • gotowość do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim,
 • aktywny udział w życiu akademickim.

Oferujemy

 • praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków, Sekretariat Ośrodka Wychowania Fizycznego, pok. 11, lub drogą mailową na adres owf@up.krakow.pl