Instruktor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku to osoba, która:
• prowadzi ćwiczenia kliniczne ze studentami w Pracowni Umiejętności Położniczych z zakresu Podstaw opieki położniczej oraz Technik położniczych i prowadzenia porodu;
• prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami w podmiotach leczniczych;
• ocenia aktywność studentów (wiedzę i umiejętności);
• przygotowuje materiały dydaktyczne w formie prezentacji ustnej, multimedialnej lub za pomocą aplikacji Teams, testów, egzaminów;
• doskonali formy dydaktyczne i metody weryfikacji metod kształcenia
• uczestniczy w pracach organizacyjnych Jednostki i Uczelni;
• ustawicznie zwiększa swoje kompetencje w trakcie pracy zawodowej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie – magister położnictwa
 • prawo wykonywania zawodu położnej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość MsOffice.

Zakres obowiązków

 • prowadzi ćwiczenia kliniczne ze studentami w Pracowni Umiejętności Położniczych z zakresu Podstaw opieki położniczej oraz Technik położniczych i prowadzenia porodu;
 • prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami w podmiotach leczniczych;
 • ocenia aktywność studentów (wiedzę i umiejętności);
 • przygotowuje materiały dydaktyczne w formie prezentacji ustnej, multimedialnej lub za pomocą aplikacji Teams, testów, egzaminów;
 • doskonali formy dydaktyczne i metody weryfikacji metod kształcenia
 • uczestniczy w pracach organizacyjnych Jednostki i Uczelni;
 • ustawicznie zwiększa swoje kompetencje w trakcie pracy zawodowej.

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej organizacji w formie umowy o pracę, z długoterminową perspektywą,
 • dodatkową „13" pensję;
 • dofinansowanie do urlopów wypoczynkowych (tzw. „wczasy pod gruszą"), do wypoczynku dla dzieci (obozy/kolonie/półkolonie) oraz do karty sportowej dla Ciebie i rodziny;
 • dofinansowanie do zakupu okularów oraz abonamentów parkingowych;
 • dodatkowe dni wolne;
 • elastyczne godziny pracy;
 • atrakcyjne warunki ubezpieczenia na życie;
 • preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • spotkania integracyjne;
 • przyjazne środowisko pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej potwierdzony własnoręcznym podpisem
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
 • skany dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności;
 • oświadczenie o niekaralności.

Załączniki