Instruktor stanowisko dydaktyczne

Instytut Spraw Społecznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Spraw Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Nasze wymagania

 • wykształcenie magisterskie w zakresie kosmetologii
 • doświadczenie zawodowe w zakresie usług kosmetycznych
 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie zabiegów kosmetycznych/kosmetologicznych potwierdzone certyfikatami

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PWSZ w Koszalinie
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie kandydata do konkursu - podanie
 • Życiorys zawodowy
 • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zmianami);
 • Świadectwa potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe, specjalizacje
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSZ w Koszalinie będzie podstawowym miejscem pracy;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji;

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • PWSZ w Koszalinie
  ul. Leśna 1
  75-582 Koszalin