Instruktor stanowisko dydaktyczne

Akademia Muzyczna Bydgoszcz
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Nasze wymagania

 • 1. Dyplom magisterski na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa – specjalność: Instrumentalistyka jazzowa - fortepian.
 • 2. Udokumentowana praca zawodowa uwzględniająca dorobek dydaktyczny – minimum 2 lat pracy dydaktycznej.
 • 3. Udokumentowana praca zawodowa uwzględniająca dorobek artystyczny – minimum 2 lat pracy estradowej (lista recitali oraz nagród).
 • 4. Nagrania cyfrowe (odnośniki on-line) w roli pianisty-akompaniatora/aranżera (min. nagrania dwóch utworów).
 • 5. Złożą oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).
 • 6. Potwierdzona znajomość języka polskiego na poziomie B2 – wymóg wyłącznie dla obcokrajowców.

Zakres obowiązków

 • 1. Opracowanie programów do prowadzonych przedmiotów. 2. Kształcenie studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie udziału w konkursie (do pobrania).
 • 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574) (do pobrania).
 • 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania).
 • 6. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata, o którym mowa w części 1 pkt. 5 (do pobrania).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego, 85-008 Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7 z dopiskiem Konkurs na stanowisko instruktora - W IV