Instruktor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Technicznych
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
 • Miejsce: Biała Podlaska
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • rolnictwo i ogrodnictwo

Opis stanowiska

Akademia Bialska im. Jana Pawła II jest publiczną uczelnią zawodową, która prowadzi kształcenie na studiach o profilu praktycznym. Zachęcamy do dołączenia do grona nauczycieli akademickich którym na sercu leży kształcenie młodzieży na wysokim poziomie mając na uwadze cele strategiczne uczelni tj.:
inwestycja w rozwój naukowy kadry dydaktycznej;
realizacja oczekiwań i potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie kształcenia;
usprawnianie zarządzania uczelnią;
promowanie postaw proekologicznych;

Nasze wymagania

 • 1. Tytuł zawodowy magister lub magister inżynier w dziedzinie rolnictwa.
 • 2. Biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego.
 • 3. Gotowość do zatrudnienia w Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II jako podstawowym miejscu pracy.

Mile widziane

 • 1. Doświadczenia praktycznego w obszarze rolnictwa lub pokrewnego zdobytego poza uczelnią wyższą.
 • 2. Znajomości zagadnień związanych z produkcją roślinną.
 • 3. Znajomości zagadnień z zakresu ochrony i nawożenia roślin, ochrony środowiska przyrodniczego, ekonomiki rolnictwa.
 • 4. Znajomości języka angielskiego lub innego języka nowożytnego.
 • 5. Dyspozycyjności do uczestnictwa w pracach organizacyjnych i dydaktycznych Uczelni.
 • 6. Umiejętności pracy zespołowej.

Zakres obowiązków

 • 1. Kształcenie i wychowanie studentów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie.
 • 2. Życiorys zawodowy.
 • 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i dodatkowe.
 • 4. Wykaz publikacji
 • 5. Oświadczenie stwierdzające, że Akademia Bialska im. Jana Pawła II będzie podstawowym miejscem pracy*
 • 6. Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023, poz. 742, t.j.)*
 • 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97
  21-500 Biała Podlaska