instruktor

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytet Szczeciński

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko instruktora wychowania fizycznego w specjalności: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa oraz pływanie w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Szczecińskiego.