instruktor

Instytut Kształcenia Kadr
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach, szkoleniach i doskonaleniach zawodowych z zakresu kryminologii, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej i dyscyplin pokrewnych;
prowadzenie działalności naukowej;
uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni.