instruktor

Nauk o Zdrowiu
Najnowsze ogłoszenia

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs
na stanowisko instruktora 1 etat w:
Zakładzie Pielęgniarstwa Wieku Rozwojowego i Promocji Zdrowia
Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi