instruktor praktyk stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Krosno
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • minimum roczna praktyka zawodowa na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność posługiwania się pakietem Office,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i rozwoju naukowego,
 • gotowość do zatrudnienia w PANS w Krośnie jako podstawowym miejscu pracy,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Pielęgniarstwo
 • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.

Załączniki