Instruktor

Instytut Inżynierii Technicznej
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

szczegóły w załączniku